Hizmetlerimiz

 

Yazılı Tercüme

  • Noter onaylı yeminli Tercüme

>> Pasaport
>> Diploma
>> Doğum Belgesi
>> Evlilik Belgesi
>> Muvafakat-name
>> Vekaletname
>> Banka ve Resmi daire çevirileri
>> Site Sözleşmeleri

  • Diğer Yazılı çeviriler

>> Web sitesi Çevirileri
>> Akademik Çeviriler
>> Makale çevirileri
>> Reklam, Katalog, Broşür çevirisi
>> Edebi- Sanatsal Çeviri
>> Ticari çeviri
>> Yazılım ve Sosyal Medya çevirileri
>> Ürün tanıtımları

 

Sözlü Tercüme

>> Ardıl Tercüme
>> Simültane çeviri
>> Noter satış işlemleri