Türkiye’deki çeviri faaliyetlerinin tarihi

Türkiye tarihi, Osmanlı İmparatorluğu tarihi ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Türk dilinin grameri ve kelime bilgisi Farsça ve Arapça dillerinden derinden etkilenmiştir. Türk dilinin modern versiyonu nihayet 20. yüzyılın ortalarında oluşturuldu ve kelime dağarcığının% 40’ı esas olarak yeni yaratılmış kelimelerden oluşuyor.

15. yüzyıla kadar Türkiye, her biri kültürel gelişim merkezlerinin ortaya çıktığı çok sayıda dağınık mülkten oluşuyordu. Bireysel yöneticiler, yanlarında bütün bir akademisyen ve çevirmen kadrosunu tuttu. Bu uzmanların çoğu, yabancı (çoğunlukla Fars) tüccar karavanlar ile Türkiye’ye geldiler ve onlarla birlikte tarih ve tıp üzerine eski Arapça eserler getirdiler. Tecrit edilmiş bir Türk feodal beyinin kanatları altında durarak, eğitimli insanlar bu şaheserleri Türkçeye çevirdiler. Nizami’nin şiirlerinin Türkçe tercümeleri ve bazı Kuran yorumları o dönemde oldukça popülerdi.

15. yüzyıl Türk çevirmenlerinin geleneğinde, halktan gelen sıradan, zayıf eğitimli okuyucular için orijinal Arapça veya Farsça metnin bir uyarlaması vardı. O dönemin en ünlü Türkçe tercümanı, Sırlar Kitabı’nı ve Avicenna’nın pek çok tıbbi eserini Türkçeye çeviren Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşa idi. Çevirileri 17. yüzyılın sonlarına kadar Türk doktorları tarafından kullanıldı.

15. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu haline gelen Türkiye, Avrupa, Asya, Afrika ve Doğu’ya yönelik kampanyalarına başladı. Türkler arasındaki en değerli ganimetlerin daha sonra Türkçe’ye çevrilen el yazmaları olduğu gerçeğini ifade etmeliyiz. 1453’te Konstantinopolis’i ele geçirdikten sonra, Osmanlı İmparatorluğu’na Konstantinopolis Kütüphanesi’nden kitaplar kaldı. Yazıların tamamına yakını Türkçeye çevrildi. O zamanlar sadece bilim adamlarının eserleri değil, aynı zamanda eğlence edebiyatı – macera hikayeleri ve aşk şiirleri de çevrildi. Bir edebi eserin çevirisi ile ilgili çalışma bir yıldan fazla sürebilir. Ali Vasi gibi Türkçe çevirmenler işlerine çok titiz davrandılar.

16. yüzyıl Türkiye’ye ve dünyaya Farsça-Türkçe ve Arap-Farsça sözlüklerin yanı sıra Türk dilinin gramerini verdi. 18. yüzyılın başında, Türkiye’de Yunanca, Arapça ve bazı Batı Avrupalı ​​akademisyenlerin bir sonraki tercümesi olan bir tercüme komisyonu kuruldu. Daha sonra, 19. yüzyılın başında, çevirmenlerin zanaatı öğrendikleri ve yabancı edebiyatı Türkçeye çevirmekle doğrudan ilgilendikleri Devlet Tercüme Bürosu kuruldu . En ünlü Fransız ve İngiliz yazarların romanları ve hemen hemen tüm dünya edebiyat klasikleri Türkçeye çevrildi.

19. yüzyılda Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ile birkaç kez savaştı, ancak bu, Türk çevirmenlerin Tolstoy, Puşkin ve diğer Rus yazarları Türkçeye çevirmesini engellemedi.

Puşkin ayrıca Arapça, Türkçe ve Farsça’yı çok iyi bilen Rus tercüman O.S. Lebedeva tarafından Türkçeye çevrildi. Türkiye’de Lebedeva Gülnar Hanım müstear adı altında çalıştı.

Türkçeden Rusçaya en iyi modern çevirmen maalesef 2003 yılında ölen VB Feonova idi. Ünlü Türk yazar Orhan Pamuk’un edebi eserlerini çevirdi.

Türkiye bugün en büyük turizm ülkelerinden birisi konumundadır. Bu nedenle, Rusya’dan tatile gelen milyonlarca turistin Rusçadan Türkçeye ardışık ve simültane çeviri konusunda uzmanlaşmış bir tercümanın hizmetlerine ihtiyacı vardır. Teknik Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça tercümeleri de Türk yapı ve gıda malzemelerinin Rusya’ya yoğun ihracatı nedeniyle hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Serik ilçesi merkezli Tercüme hizmetlerimiz Rusça ve İngilizce alanlarında Yeminli tercümanımız ile devam etmektedir. Rusça, Türkçe ve İngilizce için Serik Tercüme işlemlerinizde yanınızdayız.

Not: Yazı lingvo-plus.ru sitesindeki makalenin hem tercüme hem düzenlemesini içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir